Informace o projektu
Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05096S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze

Projekt se zabývá vztahem mezi postižením a časem. Reaguje na skutečnost, že postižení je v geografii dominantně nazíráno skrze prostor a prostorové znevýhodnění a vztah k času a časovému znevýhodnění je opomíjen. Projekt se tak zaměřuje na to, jak se čas a postižení propojují v každodenních situacích. Klade si otázky, jakými způsoby se lidé s postižením střetávají s normativními koncepcemi času i jaké jiné časovosti vytvářejí. K analýze využívá perspektivu ‚crip temporalities‘ a kritického konceptu ‚chrononormativity‘, které ukazují každodennost lidí s postižením jako omezenou časovými normativy, ale i jako osvobozující od těchto normativů. Projekt je postaven na kvalitativních výzkumných metodách, konkrétně hloubkových rozhovorech, denících a focus groups, pomocí kterých prozkoumává každodenní časovosti lidí s různými druhy postižení. Mezi hlavní přínosy projektu patří propojení crip temporalities a geografie znevýhodnění, rozvoj studií postižení v České republice, artikulace doposud přehlížených forem ableismu a emancipace ab-normálních časovostí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info