Informace o projektu
Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republice (REVSOCMIG)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05449S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

Hlavním cílem této studie je přenést do centra zájmu výzkumu migrace jednání a porozumění imigrantů se zaměřením na témata kulturního rasismu a utváření Druhého. K dosažení tohoto cíle nám pomůže nový teoretický program “reverzní sociologie migrace”, který nám umožní prozkoumat, jak imigranti vyjednávají svoji pozici v české společnosti a jak utváří symbolické hranice ve vztahu k odlišným Druhým, jak k těm v Česku narozeným, tak k přistěhovalcům. Perspektivy imigrantů žijících v Brně budeme zjišťovat v rámci kvalitativních rozhovorů se 40 dospělými, kteří přijeli do Česka z následujících zemí či kulturně-geografických regionů: (1) Slovensko, (2) Ukrajina, (3) Vietnam, (4) Blízký Východ, (5) Afrika, a kteří žijí v Brně nejméně 5 let. Zároveň budeme realizovat rozhovory s 10 ukrajinskými uprchlíky, kteří přicházejí do Česka od roku 2022. Při analýze dat využijeme kulturně-sociologické interpretativní metody.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info