Informace o projektu

Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů (ARTEFAKT)

Kód projektu
DH23P03OVV003
Období řešení
3/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Moravské zemské muzeum v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cílem projektu je systémovými kroky zabránit stávajícímu plošnému ničení výzkumných dat nesených objekty památkové ochrany, zejména archeologickými nálezy.
Hlavním cílem je vytvoření památkových postupů nakládání s artefakty jako se souborem citlivých výzkumných dat, které musí být zajištěny před jakýmkoliv dalším zásahem, jedná se např. o zjištění provenience materiálů, jejich recyklování, technologických výrobních postupů, detailů délky, trajektorie a účelu funkčního užívání, příčiny vyřazení artefaktů z těchto procesů a podmínky jejich depozice. K zajištění těchto výzkumných dat budou využita rozvinutá analytická měření in-situ nebo mikro-odběry vzorku z fraktury, které umožňují datování, identifikaci místa původu, genetické analýzy v případě kostí a mnoho jiných analýz.
Součástí projektu je vytvoření podkladů pro systematickou osvětu založenou na komparačních analýzách konzervovaných a nekonzervovaných vzorků v široké škále archeologických movitých památek, nástrojů z různých materiálů, keramiky, umění, lidských i zvířecích kostí a dalších typů památek. V rámci řešení projektu bude zřízena laboratoř komplexní záchrany výzkumných dat, která zajistí všechna výzkumná data a urgentní stabilizaci povrchové vrstvy artefaktů tak, aby případná další konzervace nebránila vědeckému poznání. Laboratoř metodicky pokryje všechny typy archeologických mobilních nálezů, všechny formy stavu dochování od otisků v sedimentu nebo patině, přes nestabilní rezidua, až po soudržné fragmenty i kompletně dochované nálezy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info