Informace o projektu

Lidé od prvního kostela na Pohansku v čase a prostoru. (PrvníPohan)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1572/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na doplnění poznatků chronologického vývoje prvního kostela s okolním pohřebištěm na lokalitě Pohansko u Břeclavi. Cílem projektu je specifikovat chronologický vývoj funerálního areálu s kostelem. Výsledky výzkumu upřesní časový interval překryvu fungování dvou prozkoumaných kostelních nekropolí z Pohanska, zpřesní jejich vzájemné postavení a interakci, což by nakonec mělo vést k historicko-sociální interpretaci komunit, které žily v rámci velkomoravské centrální opevněné lokality Pohansko. Projekt synergicky navazuje na uplynulé a stávající projekty výzkumného týmu. Zejména na výzkum kolem druhého kostela a pohřebiště v poloze Severovýchodní předhradí (projekty podpořené GA ČR).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info