Informace o projektu
Analýza biodiverzity a návrh managementu nově budovaných malých vodních nádrží a tůní v Jihomoravském kraji

Kód projektu
SS06010189
Období řešení
4/2023 - 3/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Podstatou navrženého projektu je vyhodnocení přínosu stavby malých nových nádrží a tůní (MVN) v podmínkách zemědělsky obhospodařované a eutrofizované krajiny Jihomoravského kraje, definování jejich nedostatků a rizik, a navržení metodiky jejich údržby pro minimalizaci rizik a dosažení dlouhodobé udržitelnosti struktury, přirozených funkcí a biodiverzity. Projekt má dvě propojené etapy, biodiverzitní a managementovou. Cílem biodiverzitní etapy je (i) podrobný průzkum biodiverzity (mokřadní ptáci, obojživelníci, ryby, zooplankton a bentos) a kvality prostředí MVN budovaných z OPŽP a ostatních mokřadních biotopů v zemědělské krajině na jižní Moravě (rybníky a přirozeně vzniklé stálé a vysychavé mokřady) a (ii) vyhodnocení příspěvku biodiverzity MVN a jejich kvality prostředí. Cílem managementové etapy je na základě managementových experimentů a analýzy dat z biodiverzitní etapy (iii) navrhnout metodiku managementu MVN s ohledem na degradaci vlivem eutrofizace, zarůstání a rybí obsádky, pro dlouhodobou udržitelnost funkcí a biodiverzity a (iv) vytvořit mapu oblastí nevhodných pro budování MVN.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info