Informace o projektu
Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Inovace pro praxi - žurnalistika)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0458
Období řešení
7/2009 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://www.fss.muni.cz/cz/site/struktura/projekty/zur
Klíčová slova
projekt, inovace, výuka, žurnalistika, Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky, konkurenceschopnost, pracovní trh, zaměstnavatel, praxe multimediální znalosti a dovednosti
Spolupracující organizace
Vltava-Labe-Press, a.s.

Projekt Inovace výuky na FSS MU – Katedra žurnalistiky, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0458 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt řeší inovaci studijních programů katedry žurnalistiky, aby lépe odrážely potřebu pracovního trhu a lépe připravily studenty na budoucí zaměstnání. Projekt reaguje na silnou poptávku trhu po absolventech katedry žurnalistiky ovládajících multimediální práci ve všech formách (audio, video, on-line text). Výstupem projektu je sada kurzů zaměřených na praktické znalosti a dovednosti, dále praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost a uplatnitelnost studentů na pracovním trhu. Partnerem projektu je největší zaměstnavatel v oboru v ČR – Vltava Labe Press, a.s., který zajišťuje praxe pro studenty a vyhodnocuje kvalitu přípravy studentů na nové požadavky trhu v oblasti multimediálních dovedností.

Výsledky

Cílem projektu byla inovace výuky žurnalistiky v rámci prezenční formy bakalářského studia tak, aby profil absolventa naplňoval současné požadavky trhu a respektoval nejnovější trendy v obsahovém i technologickém vývoji médií. Za tímto účelem se podařilo inovovat nebo nově zavést celkem 19 kurzů a realizovat 52 workshopů vedených tuzemskými a zahraničními lektory. Během projektu prošlo všemi kurzy celkem 1616 studentů a 230 studentů úspěšně ukončilo studium oboru. Úspěšným výstupem projektu je vytvoření webové platformy pro cvičná média a rozhlasového studia, dále pak vytvoření 12 studijních materiálů pro jednotlivé kurzy a vydání dvoudílné publikace Nové trendy v médiích I, II. Z projektu byla zakoupena audiovizuální technika a zařízení, software a literatura, vše potřebné pro úspěšnou realizaci inovace výuky. Důležitým aspektem projektu bylo jeho propojení s praxí, nedílnou součástí byly tří měsíční stáže studentů v médiích. O jejich úspěšnosti svědčí fakt, že více než sedmdesát procent stážistů dostalo nabídku další spolupráce nebo zaměstnání.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info