Informace o projektu

Metodologická a organizační příprava výzkumu rozvoje kompetence k řešení problémů

Kód projektu
MUNI/41/103/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Kompetence, kompetence k řešení problémů, problémové kontinuum, filozofie pro děti, výchova zážitkem, výzkum, metodologická příprava, organizační příprava

Projekt Metodologická a organizační příprava výzkumu rozvoje kompetence k řešení problémů je první fází navrhovatelova disertačního projektu, který se zaměřuje na problematiku vlivu konkrétních pedagogických metod na rozvoj kompetence k řešení problémů. Cílem dílčího projektu je zpřesnit teoretická východiska, vymezit konkrétní metody výzkumu a po organizační stránce výzkum připravit.

Výsledky

- publikace (teoreticko-metodologická studie) s názvem „Metody rozvoje kompetence k řešení problémů jako předmět pedagogického výzkumu“ v recenzovaném sborníku z konference ČAPV (viz příloha) - úvodní teoretická studie disertační práce (založena na studiu zdrojů získaných v zahraničí) - rozpracováno - publikace poznatků získaných na stáži v Norsku prostřednictvím oficiálního webu Filozofie pro děti v ČR (http://www.p4c.cz) - rozpracováno (dokončeno bude po absolvování dlouhodobého pobytu v Norsku na základě stipendia Norway Research Council, o které bylo požádáno). - pobyt na Summer school na Oslo University College na přelomu června a července 2009 se neuskutečnil z důvodu nekonání kurzu pro nízký počet přihlášených; namísto toho se uskutečnila náhradní stáž v termínu 20. - 23. 9. 2009 zaměřená na seznámení s norskými výzkumnými spolupracovníky, poznání systému jejich práce a organizační přípravu výzkumu (viz odrážka výše)

Publikace

Počet publikací: 1