Informace o projektu

Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů (NANOcontact - partnerské sítě)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0061
Období řešení
1/2010 - 1/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Technická univerzita v Liberci
Západočeská univerzita v Plzni
Logo poskytovatele

Cílem projektu je zvýšit efektivitu spolupráce v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu a jejich aplikacích v oboru nanotechnologických povrchových úprav materiálů v ČR.


Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je vybudování komunikační a informační platformy NANOcontact (kontaktní centrum) a NANOsurfing (internetový portál) a podpora cílových skupin (akademičtí a VaV pracovníci řešitele, partnerů a dalších institucí v regionech řešitele a partnerů; studenti dotčených oborů na PřF MU) formou konferencí sloužících k vytváření a udržování sítí spolupráce, seminářů k řešení reálných problémů spolupráce (duševní vlastnictví, transfer technologií,..) a možností sdílení nabídky a poptávky služeb.


Obsahem tohoto projektu je pak vzájemně provázaných 7 klíčových aktivit (workshopy, konference, semináře, kontaktní a informační platforma, stáže) vyjadřujících konkrétní formu realizace podpory cílových skupin, směřující k naplnění cílů projektu, stručně vyjádřených na začátku tohoto obsahu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info