Informace o projektu

Informační zdroje pro efektivní výzkum v medicíně a psychologii v České republice

Kód projektu
VZ09022
Období řešení
10/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Zajištění přístupu k základním medicínským zdrojům na období 2009-2011.Jedná se převážně o plnotextové elektronické zdroje, nutné pro vědecko-výzkumné potřeby především Lékařské fakulty MU. Je přičleněna část pro potřeby vědy a výzkumu psychologie, tuto část projektu bude zastřešovat Fakulta sociálních studií. Jedná se o konsorciální projekt všech lékařských fakult v ČR a Národní lékařské knihovny.