Informace o projektu
Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP304/10/1395
Období řešení
1/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
Monoklonální gamapatie; plasmatické buňky; prekurzorové buňky; fenotyp; průtoková cytometrie

Podrobné studium heterogenních subpopulací myelomových buněk a jejich prekurzorů/progenitorů u pacientů s monoklonálními gamapatiemi může napomoci nalezení a charakterizaci myelomových kmenových buněk. Využití polychromatické průtokové cytometrie buněk může vést k odhalení fenotypu myelomových kmenových buněk, tyto mohou být následně purifikovány a jejich klonalita prověřena na molekulární úrovni. In vitro kultivace mohou u těchto myelomových kmenových buněk prokázat jejich sebeobnovovací potenciál a také rezistenci na léčiva. Využitím zmiňovaných postupů bychom mohli získat nové informace v oblasti patofyziologie myelomových buněk a jejich chování, čehož může být nasledně využito k identifikaci prediktivních faktorů uplatnitelných u progrese monoklonální gamapatie nejasného významu do mnohočetného myelomu.

Publikace

Počet publikací: 108


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 11 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info