Informace o projektu

Nové bezvodé metody přípravy fosfátových, silikátových, hybridních a oxidických materiálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/01/1533
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Studium nových bezvodých metod přípravy metallofosfátů založených na dealkylaminačních reakcích amidů kovů s triestery kyseliny fosforečné. Studium reakčního mechanizmu a optimalizace krystalizačních podmínek s cílem tvorby mikroporézních struktur při po užití rozpouštědel s objemnými molekulami plnícími funkci templátů (šablon). Příprava bimetalických fosforečnanů kovů reakcemi směsí amidů kovů s triestery kyseliny fosforečné. Studium vlastností amorfních A1P04 fází. Studium reaktivity kubických metallo fosfonátů a metallosiloxanů s protickými činidly. Vliv acidity a sterických vlastností reagentů na typ produktu. Použití bifunkčních alkoholů a kyselin pro syntézu zesíťovaných hybridní materiálů s cílem získat mikroporézní materiály. Studium bezvodých n ehydrolytických sol-gel postupů pro přípravu směsných kovových oxidů s promíšením složek na atomární úrovni metodou založenou na reakci amidů kovů s octanem křemičitým. Studium reakčního mechanizmu, izolace meziproduktů a příprava modelových sloučenin pr

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info