Informace o publikaci

The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services

Logo poskytovatele
Název česky Vliv metody získávání dat na validitu prezentovaných zjištění v oblasti sociálních služeb.
Autoři

ŠKARABELOVÁ Simona WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Social services; nonprofit organizations; survey; data description; quantitative research
Přiložené soubory
Popis Hendl (2005, s. 161) uvádí, že volba metody se má řídit výzkumným problémem. Obdobně Ochrana (2009, 14) konstatuje, že volba metodologie v podstatné míře podmíní volbu výzkumných metod. Na začátku výzkumného procesu je podle Dismana (2009, s. 287) pozorování a sběr dat. Každý návrh výzkumu by měl jasně formulovat, do jaké míry použít kvantitativní, či kvalitativní data, nebo kombinaci obou typů metod a dat (Punch 2008, 74). Pro kvantitativní výzkum, jehož výsledkům se věnujeme v našem příspěvku, je zásadní metodou sběr dat, které můžeme porovnat a poté je analyzovat na základě vybraných kritérií. Domníváme se, že na kvalitě získaných dat záleží další směr výzkumu, resp. validita informací zjištěných výzkumem. K této domněnce nás dovedl rozdíl ve zjištěních dvou výzkumů – jeden provedlo Centrum pro výzkum neziskového sektoru jako nezávislé výzkumné pracoviště, druhý pak MPSV jako státní autorita. Pokud se data získaná různými institucemi liší, pak je zde na zvážení, zda nepracovat pouze s daty nejvyšší autority. Téma příspěvku je tedy diskusní. Klademe si, podobně jako již jiní před námi, otázku, kde všude může vzniknout problém s diferenciací dat a jejich následnou interpretací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info