Informace o publikaci

Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví?

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Plný text příspěvku
Obor Právní vědy
Klíčová slova Protectorate of Bohemia and Moravia; labor law; private law; NS ideology; implementation of compulsory labor service and peonage system.
Popis Stejně jako v Říši byl pro protektorátní pracovní právo charakteristický ústup od soukromoprávního prvku a naopak vzrůstající státní regulace, která se projevovala např. regulací pracovní doby, regulací mezd, omezením autonomie vůle v pracovněprávních vztazích projevující se např. v zakotvení zákazu výpovědi či hromadného propouštění, zavedením pracovní povinnosti, systému nucené práce a pracovního nasazení, jakož i uvolňováním zaměstnanců k výkonu činností, které byly vynuceny válečnými poměry. Tento příspěvek by měl tedy poukázat na míru zásahů státu do pracovněprávních vztahů v období trvání Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945), neboť právě pracovní právo bylo tím soukromoprávním odvětvím, které doznalo v období nacistické okupace českých zemí nejvíce změn.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info