Informace o publikaci

Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey

Logo poskytovatele
Název česky Organizační učení: na cestě od případových studií ke kvantitativnímu šetření
Autoři

NOVOTNÝ Petr SEDLÁČEK Martin POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek, který byl přednesený na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER 2012) v Cádízu, představuje dílčí výstup výzkumného projektu Procesy organizačního učení a jejich vedení a řízení ve škole financovaného Grantovou agenturou ČR ( P407/10/1197). V tomto projektu hledáme odpovědi na otázky, jak probíhá organizační učení ve škole, čím je organizační učení ve škole specifické a jak je organizační učení ve školách vedeno a řízeno. Hledání odpovědí na uvedené otázky probíhá ve dvou fázích empirického výzkumu, z nichž první fáze představuje kvalitativně orientované výzkumné šetření a těžiště druhé fáze výzkumu spočívá v reprezentativním kvantitativně orientovaném šetření. V rámci kvalitativně orientovaného výzkumného šetření jsme zpracovali tři hloubkové případové studie, které vedly k identifikaci čtyř klíčových témat. Tato čtyři klíčová témata se stala východiskem pro reprezentativní kvantitativně orientované výzkumné šetření, jehož cílem je ověření a kvantifikace výsledků předcházející kvalitativní části projektu. V příspěvku představujeme nejen dílčí výsledky jednotlivých fází výzkumu, ale zaměřujeme se také na metodologická úskalí našeho postupu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info