Informace o publikaci

Kompletní atrioventrikulární blokáda a plicní novotvary u feny

Autoři

SCHEER P. MIKLÍK J. RAŠKA V. UHRÍKOVÁ I. BRHELOVÁ E. SEPŠI Milan

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Veterinární klinika
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicin
Klíčová slova atrioventricular block; pulmonary neoplasm; bitch
Přiložené soubory
Popis V kazuistice je popsán případ 5lete nekastrované samice velkého japonského psa, u které byl po krátké epizodě průjmů a apatie objeven kompletní síňokomorový blok. Síňokomorový blok přetrvával, proto byla pacientka odeslána, jako perspektivní, k trvalé kardiostimulacl Laboratorně nevykazovala odchylky od normy, vyjma mírného zvýšení jaterních enzymů. Holterovské vyšetření prokázalo trvalý kompletní síňokomorový blok s bradykardií a frekvencí nepřevyšující 85/min a s převahou idioventrikulárních komplexů QRS, minimem junkčních komplexů a občasnými běhy komorové tachykardie. Vzhledem k anamnéze (parciální mamektomie s podezřením na malignitu) by! již na referujícím pracovišti proveden LL snímek srdce a plic s nejasně ohraničenou masou za větvením průdušnrce. Díky podezřelému nálezu v plicním poli a mediasti-nu byla pacientka referována na opakované RTG vyšetření. Potvrzen byl vícečetný výskyt radiodenzních ohraničených útvarů lokalizovaných v pravém hemitoraxu. Vzhledem k věku pacientky a nutnosti série zákroků, bez výhledu nepochybného zlepšení kvality života, byla pacientka podle našeho doporučení a rozvahy majitelů ponechána bez léčby základních onemocnění a s otevřenou možností paliativní léčby. Devět týdnů po stanovení diagnózy fenka uhynula náhlou smrtí. Majitelé pitvu zamítli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info