Informace o publikaci

Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Autoři

FIALOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova European Court of Human Rights; privacy; case law
Popis Evropský soud pro lidská práva hraje významnou úlohu ve výkladu Evropské úmluvy o lidských právech a svobodách. Čl. 8 Úmluvy chrání práva na respektování soukromého a rodinného života, na obydlí a korespondenci. V některých případech, zvláště tam, kde neexistuje jednotný přístup členských států Úmluvy, přiznává soud státům širší prostor pro uvážení. Tento článek se zabývá judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a tendencemi tohoto soudu při výkladu pojmu „soukromí“.
Související projekty: