Informace o publikaci

Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century

Logo poskytovatele
Název česky Vymírání pošvatek (Plecoptera) v České republice ve 20. století
Autoři

BOJKOVÁ Jindřiška KOMPRDOVÁ Klára SOLDÁN Tomáš ZAHRÁDKOVÁ Světlana

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Freshwater Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1111/fwb.12027
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova anthropogenic impact; long-term changes; species extinction; species range; species-response curves
Popis Rychlý rozmach a intenzifikace antropogenních aktivit ve 20. závažně ovlivnil společenstva sladkých vod. Znalosti o rozsahu a příčinách mizení druhů jsou nicméně silně limitované kvůli nedostatku důvěryhodných historických dat. Data o nejcitlivější skupině vodního hmyzu, pošvatkách, ze 170 lokalit v České republice nám umožňují srovnat dvě období: 1955–1960 a 2006–2010. Historická data (1890–1911) navíc přinášejí informaci o ještě dřívějších změnách. Lokální diverzita pošvatek poklesla v první polovině 20. století. Toky v nižších nadmořských výškách ztratily podstatnou část druhů, které se už nikdy nenavrátily. Ve druhé polovině 20. století plošný antropogenní tlak způsobil mizení druhů ve všech habitatech, což vedlo k nepodobnosti původních a současných společenstev. Složení současných společenstev jsou důsledkem více než 100 let antropogenních vlivů. Většina pošvatek je mnohem vzácnější než dříve, ačkoli relativně nedotčená společenstva přetrvávají v horských tocích. Naše výsledky demonstrují dramatické zúžení rozšíření druhů a v některých případech také změnu preference nadmořské výšky v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info