Informace o publikaci

Z praxe do dalšího vzdělávání aneb Potřeby výchovných poradců identifikované v průběhu pilotního ověřování kompetencí kariérových poradců v rámci projektu IMPROVE

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku je představen postup hodnocení kompetencí kariérových poradců, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu IMPROVE. Základním evaluačním nástrojem byl standardizovaný rozhovor, jehož cílem bylo zjistit úroveň kompetencí dobrovolníků poskytujících služby kariérového poradenství bez ohledu na jejich přecházející formální vzdělávání. Hodnocení se v ČR zúčastnilo 21 dobrovolníků (z toho čtyři výchovní poradci), kteří poskytují služby kariérového poradenství v různých systémech poradenských služeb (služby v rámci veřejného, neziskového, soukromého sektoru). Komplexnost standardizovaného rozhovoru rozkryla limity rozhovoru jako jediné evaluační metody kompetencí výchovných poradců a limity vícekolejnosti systému služeb kariérového poradenství v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info