Informace o publikaci

Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém

Autoři

KOZLOVÁ Veronika CIRBUSOVÁ Martina KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Domácí násilí probíhající v rodině s dítětem má nepříznivý vliv na výchovu a vývoj dítěte. Je proto nezbytné postupovat v takových případech v souladu s nejlepším zájmem dítěte a využívat všechny zákonné možnosti k jeho ochraně. Současná právní úprava umožňuje kroky k vydání předběžného opatření, kterým je násilná osoba vykázána ze společného obydlí. Úprava nového občanského zákoníku doplňuje současný stav o zatím chybějící úpravu řízení ve věci samé. Příspěvek si klade za cíl obeznámit odbornou veřejnost s těmito změnami v návaznosti na stávající úpravu. Zmíněna bude také novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která obsahuje novou možnost nařízení terapie násilné osobě.
Související projekty: