Informace o publikaci

When Polyploidy is Going to Sleep: Tempo and Modes of Karyotype evolution in Holocentrics

Název česky Když polyploidie jde spát: Tempo a mechanismy evoluce holocentrických karyotypů
Autoři

BUREŠ Petr ZEDEK František ŠMARDA Petr LIPNEROVÁ Ivana

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na rozdíl od monocentrických chromosomů s velikostně omezeným kinetochorem, holocentrické chromosomy připojují mikrotubuly dělícího vřeténka ke kinetochorům, pokrývajícím většinu jejich vnějšího povrchu. Zatímco u monocentriků může být polyploidie snadno detekována na základě periodicity počtu chromozomů, u holocentriků je tento trend často maskován chromozomální fúzí/štěpením, které jsou považovány za klíčové mechanismy evoluce holocentrických karyotypů. I když je počítání chromosomů spojeno s měřením somatického obsahu DNA není to pro pro detekci polyploidie dostačující, neboť šíření/odstraňování repetitivní DNA je dalším významným mechanismem evoluce holocentrických karyotypů. Abychom vyřešili problém kvantifikace jednotlivých mechanismů, navrhli jsme model, který identifikuje čtyři možné mechanismy karyotypu evoluce v holocentrics (aneuploidie, polyploidie, fúze/štěpení chromosomů a proliferaci/odstraňování repetitivní DNA) pro danou fylogeneticky uspořádanou skupinu taxonů. Pomocí navrženého modelu jsme analyzovali 105 a 14 druhů holocentric rodů Carex a Eleocharis (Cyperaceae). Zatímco v Eleocharis, polyploidie je dominantní mechanismem odpovědným za 72% změn v evoluci velikosti genomu, u ostřic je to proliferace/odstraňování repetitivní DNA (75%).
Související projekty: