Informace o publikaci

Odpočet daně z přidané hodnoty ve světle právní jistoty plátce daně

Autoři

ROZEHNAL Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Daňový expert
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Value added tax, dEduction, legal certainty, abuse of law
Popis Článek je zaměřen na problematiku odpočtu daně z přidané hodnoty, respektive na aktuální problematiku potírání daňových úniků na dani z přidané hodnoty, které jsou produktem tzv. řetězových obchodů. Jejich společným rysem je často snaha daňového subjektu využít nesporného textu právní úpravy, a to za účelem vlastního obohacení. Správce daně se v případě snahy o potírání takové činnosti dostává do konfliktu s právní jistotou daňového subjektu, který na text právního předpisu spoléhá. Je na správci daně, aby využil všech dostupných prostředků, které mu právní řád svěřuje. Tyto prostředky však mají své mantinely, které jsou právě představovány právní jistotou daňového subjektu. V následujícím textu se pokusím najít hranici mezi právní jistotou daňového subjektu a oprávněním správce daně do této právní jistoty zasáhnout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info