Informace o publikaci

Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytů

Autoři

PEŠL Martin AĆIMOVIĆ Ivana KOŠKOVÁ Stanislava VRBSKÝ Jan PŘIBYL Jan MELI Albano LACAMPAGNE A DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Kmenové buňky jsou jedny z prvních ve vznikajícím organizmu a udržením své schopnosti dodatečné specializace mohou regenerovat odumřelé části tkání celý náš život. Jejich potenciál regenerace-nahrazení nemocné lidské tkáně a orgánů je zásadním předmětem současného výzkumu. Z pohledu kardiologie je intenzivně zkoumána zejména schopnost regenerace srdečního svalu po infarktech či nahrazení poškozených cév a svalu na podkladě buněčných štěpů a záplat nebo možnost vypěstovat z kmenových buněk celý orgán - Artificiální tlukoucí srdce, které zachrání v budoucnu svému dárci jeho vlastní život. Základní výzkum však musí nejdřív najít odpovědi na otázky bezpečnosti, reprodukovatelného procesu získání relevantních typů buněk a etických zákrut. V rámci základního výzkumu lze již nyní validně využít kmenového potenciálu v rámci bližšího poznání patofyziologie dědičných onemocnění iPS modelováním (induced Pluripotent Stem cell genetické modelování arytmických srdečních onemocnění) nebo vyloučení kardiotoxického vlivu potencionálních léčiv. Svou roli hrají elektrofyziologické metody jako patch clamp, nebo micro-electrode-array. Nově je možné krom elektrického signálu zkoumat i mechanické vlastnosti stahujících se buněk. Atomic force microscopy umožňuje v reálném čase sledovat sílu a symetrii stahu jednotlivých kardiomyocytů i jejich shluků. V reálném čase tak umožňuje validní sledování patologických i fyziologických procesů i vlivu chemických látek-potencionálních léčiv, nebo například koncentrace vápníku v médiu. Stabilita a bezpečnost procesu indukce s pomocí virových vektorů, či alternativních neintegrujicích konstruktů je dále diskutována. Doposud nejlepší modely lidských srdečních buněk pomáhají již dnes odhalit nové zásadní informace a přiblížit klinické využití technologie odpovídající medicíně 21. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info