Informace o publikaci

Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl)

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír MAREK Karel DOUBRAVOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato práce vznikla v rámci standardního grantového projektu č. GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Autoři se v ní pokusili z části zaplnit mezeru v oblasti komplexního výzkumu dějin soukromého práva. Akcentovali při tom vývoj od 18. století, kdy pod vlivem přirozenoprávního myšlení nabývalo členění na soukromé a veřejné právo opět na reálném významu a kdy se začaly připravovat novodobé kodifikace, z nichž rozhodující byl všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. V rámci možností limitovaných rozsahem práce se snažili zkoumat vývoj soukromého práva v politických a ekonomických souvislostech a podle jednotlivých právních odvětví, na něž se soukromé právo postupně rozčlenilo (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo a další odvětví s nimi souvisící).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info