Informace o publikaci

Poznámky k mluvení v prostoru.

Autoři

HIRSCHOVÁ Milada

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jazykovědné aktuality
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Spatial meanings in Czech, spatial deixis, indices, reference center, frames of reference, demonstratives, prefixes, prepositions
Popis Přehled vyjadřování prostorové deixe v češtině se zaměřuje na vymezení pojmu referenční centrum a na základní referenční rámce, v nichž se odkazování k prostorovým významům děje. Pozornost je věnována koexistenci slovesných prefixů a předložek v této oblasti.