Informace o publikaci

Vliv přítoku důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců řeky Nedvědičky

Autoři

RŮŽIČKOVÁ Sylvie SCHENKOVÁ Jana WEISSOVÁ Veronika SYROVÁTKA Vít HELEŠIC Jan

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Studie probíhala na řece Nedvědičce v blízkosti obce Rožná (Českomoravská vrchovina), do níž ústí přítok dekontaminovaných důlních vod a vyčištěných teplých odpadních vod z chemické úpravny uranu. Přítok důlních vod se od řeky Nedvědičky lišil nejen teplotou ale i vyšším pH, konduktivitou a množstvím anorganického uhlíku a nižším množstvím rozpuštěného kyslíku a živin. Přítok důlních vod byl s největší pravděpodobností zodpovědný za (i) nižší abundanci a počet taxonů pod přítokem důlních vod ve srovnání s lokalitou nad tímto přítokem, (ii) změnu ve druhovém složení společenstev. Výsledky statistických analýz prokázaly vliv důlních vod na kvalitativní i kvantitativní vlastnosti společenstva máloštětinatých opaskovců. Jelikož se však přítok lišil ve více parametrech, které na společenstvo působí, nebylo možné odlišit vliv samotného tepelného znečištění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info