Informace o publikaci

Facultative apomixis in Pilosella and its role in evolution

Název česky Fakultativní apomixe u jestřábníků z podrodu Pilosella a její role v evoluci
Autoři

KRAHULEC František ROTREKLOVÁ Olga KRAHULCOVÁ Anna ROSENBAUMOVÁ Radka URFUS Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Role fakultativně apomiktických taxonů z podrodu Pilosella byla studována na různých úrovních prostřednictvím komplexního přístupu, který zahrnoval studium struktury populací a studium potomků vybraných rostlin vzniklých po volném sprášení a experimentální hybridizací. Použili jsme srovnání morfologie, studie reprodukčních systémů, detekci izozymů, cp-DNA haplotypů. Hlavní výsledky lze shrnout do těchto bodů: 1. Analýza populací v Krkonoších a na Šumavě ukázala, že fakultativní apomikti jsou mateřskými rostlinami u poloviny hybridů. 2. Apomiktické matky produkují variabilněšjí potomstvo s ohledem na ploidii. 3. Experimentální křížení mezi apomikty a sexuály ukázalo, že apomikti produkují karyologicky variabilní potomstvo. 4. Apomikti produkují neredukované gamety častěji, než sexuálové. 5. Apomikti stojí na počátku mnoha hybridních rojů. 6. Zcela neznámá je úloha polyhaploidů. Víme, že můhou klíčit a přežívat a že produkují potomstvo zdvojováním genomu (cyklus polyploid-polyhaploid-polyploid) odlišné od původní polyploidní rostliny. Je obtížné studovat tento proces v terénu, neboť nedokážeme rozeznat polyhaploidy, neznáme-li mateřskou rostlinu.
Související projekty: