Informace o publikaci

CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES

Logo poskytovatele
Název česky Charakterizace nanočástic stříbra
Autoři

ŽUPKOVÁ Svatava SOPOUŠEK Jiří ŠÍDLO Michal BURŠÍK Jiří

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference XII pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ostatní materiály
Klíčová slova Ag nanoparticle DLS Plasmon fluorescence size
Popis Pochopení chování a charakterizace koloidních nanočástic je velmi důležitá pro jejich použití v oblasti výzkumu a technologií. Roztoky koloidního stříbra mají mnoho zajímavých vlastností, jako je povrchová plasmonová rezonance. Plazmony jsou optické efekty pozorované u stříbra, zlata, mědi a dalších nanočástic.Hodnota vlnové délky je závislá na velikosti částic a jejich tvaru, na vlastnostech rozpouštědla nebo absorpčních vlastnostech. Jako vzorku byly použity nanočástice stříbra, které byly rozptýlené ve vodném roztoku.Fluorescence, velikost a zeta-potenciál dvou vzorků, každý s jiným datem přípravy byly měřeny. Koloidní roztoky byly zkoumány pomocí fluorescenční spektroskopie, dynamického rozptylu světla, elektronovou mikroskopií a elektroforetickým rozptylem světla pro stanovení zetapotentialu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info