Informace o publikaci

AUGUSTA Pavel

Autoři

ŠUBRTOVÁ Milena

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Slovníkové heslo představující autorskou osobnost Pavla Augusty vzniklo na základě dlouhodobého literárněhistorického výzkumu. Přináší základní biografické a bibliografické informace a interpretuje literární tvorbu s přihlédnutím k dobovému i současnému literárnímu kontextu.
Související projekty: