Informace o publikaci

Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole

Logo poskytovatele
Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava PITNEROVÁ Pavla BOČKOVÁ Barbora DOLEŽALOVÁ Lenka KLENKOVÁ Jiřina PROCHÁZKOVÁ Lucie PŘINOSILOVÁ Dagmar RÖDEROVÁ Petra VÍTKOVÁ Marie VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2012
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha poskytuje základní informace z oblasti výchovy a vzdělávání osob s postižením či znevýhodněním. Cílem je pomoci budoucím středoškolským učitelům a seznámit je se speciálními potřebami těchto žáků a pochopit strategie, které jim pomáhají učební proces zvládnout. Text je členěn do kapitol se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti speciálně pedagogické podpory těmto žákům a jejich učitelům; úloha diagnostiky v procesu profesní orientace žáka se zdravotním postižením; vliv tělesného, zrakového, sluchového postižení nebo narušené komunikační schopnosti na vzdělávání; přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a specifika dospělých osob s dyslexií a jejich profesní život; žáci s problémy v chování nebo v riziku poruch chování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info