Informace o publikaci

AŠKENAZY Ludvík

Autoři

NĚMEC Ivan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Slovníkové heslo představující autorskou osobnost Ludvíka Aškenazyho vzniklo na základě dlouhodobého literárněhistorického výzkumu. Přináší základní biografické a bibliografické informace a interpretuje literární tvorbu s přihlédnutím k dobovému i současnému literárnímu kontextu.
Související projekty: