Informace o publikaci

Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách

Autoři

GAJZLEROVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je věnována analýze dílčí části výzkumu realizovaného v letech 2010–2011, a zaměřeného na aktuální situaci v českých školách a žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami a využití digitálních technologií ve vzdělávání. Kapitola prezentuje aktuální stukturu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky pro vzdělávání žáků se SVP. Analýza dat je soustředěna na odpovědi získané při výzkumném šetření, týkající se stanovených výzkumných otázek, které byly potvrzeny či vyvráceny univariační analýzou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info