Informace o publikaci

BAČKORA Štěpán

Autoři

REISSNER Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Slovníkové heslo představující autorskou osobnost Štěpána Bačkory vzniklo na základě dlouhodobého literárněhistorického výzkumu. Přináší základní biografické a bibliografické informace a interpretuje literární tvorbu s přihlédnutím k dobovému i současnému literárnímu kontextu.
Související projekty: