Informace o publikaci

Komenář k článku 11, 32, 34 Listiny základních práv a svobod (Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých, Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na přístup ke kulturnímu bohatství, Ochrana vlastnictví)

Autoři

ŠIMÁČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitoly rozebírají příslušné články Listiny základních práv a svobod a uvádějí relevantní judikaturu k problematice. Jde konkrétně o článek 11 (ochrana vlastnictví), článek 32 (ochrana rodiny a rodičovství), článek 34 (práva k výsledkům duševní činnosti a přístup ke kulturnímu bohatství).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info