Informace o publikaci

Aktuální otázky určování rodičovství - právní vs. biologické rodičovství

Autoři

ZEMANDLOVÁ Anna

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola přináší zamyšlení nad funkčností tradičních domněnek otcovství z hlediska stávajícího stupně vědeckého vývoje a nad stávající konstrukcí popírání otcovství. Zabývá se rovněž perspektivou nové právní úpravy dle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014.
Související projekty: