Informace o publikaci

Komunikace na pomezí hranic na příkladu právních vztahů se zahraničním prvkem

Autoři

ŠTACHOVÁ Naďa

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakuklty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova documents; Middle Ages; borders; foreign element; legal relationships; communication
Popis Příspěvek rozebírá na vybraných případech z listinného materiálu konce 13. století právní vztahy se zahraničním prvkem. Analyzovány jsou listiny pocházející z prostředí šlechtického i městského. Snaží se odpovědět na otázku, zda v případě přeshraniční právní komunikace lze vysledovat některá specifika. Dospívá k závěru, že praxe domácího zemského práva v případě nesporné agendy je modifikována zásadou dispozitivnosti stran. Modus vivendi na hranici je ovlivněn těmi, kdo listiny sestavují a v jejichž prospěch jsou sepsány. Obecně je možno konstatovat důraz na formální stránku, která měla být v různých podobách zárukou vyšší právní jistoty příjemce listiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info