Informace o publikaci

Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie.

Autoři

NĚMEC Jiří

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace vydaná v nakladatelství Paido (2012) prezentuje výsledky celého řešitelského týmu ve formě dílčích kapitol. Výzkumné šetření se soustřeďuje na dvě cílové skupiny - romské žáky a děti uprchlíků. Součástí každé kapitoly je popis metodologie výzkumu, analýza dat, ale též doporučení pro pedagogickou praxi. Na úvodní teoretický přehled konceptů sociálního znevýhodnění navazuje kapitola prezentující nově vytvořenou teorii vícečetných faktorů, která vysvětluje možné vzdělávací neúspěchy romských žáků. V následujících dvou kapitolách je ve vztahu k cílovým skupinám diskutována problematika vhodnosti metodologických přístupů, ale též diagnostických testů, nejdříve z psychologického pohledu kognitivních procesů a následně prostřednictvím fenomenologického přístupu, především metody MCA (Meaning constitution analysis). Navazující část vysvětluje a odhaluje jazykové konstrukce výkladu sociální reality v tematice soužití Romů a většinové společnosti z pohledu žáků druhého stupně dvou vybraných základních škol a to prostřednictvím metody diskursivní analýzy. Následující dvě kapitoly zaměřují svoji pozornost na problematiku vzdělávání dětí cizinců. Autoři nejdříve představují pragmatickou kompetenci a její nedoceněnou funkci ve struktuře osvojování nejen nového jazyka, ale i nové kultury. Vycházejí z myšlenky, že doposud byl podceňován vliv kultury na jazyk a proto se soustřeďují nikoliv pouze na organizační strukturu jazyka (lexikálně-gramaticko-syntaktickou složku), ale především na význam sociálního prostředí, z něhož jazyk vyvstává. Navazující text pak poukazuje na praktické problémy výuky žáků uprchlíků v prostředí základní školy. Druhá část monografie prezentuje možné edukativní strategie a to tzv. divadla ve výchově, prostřednictvím simulačních her a též skrze informální edukaci a filozofování s dětmi. Propojení výzkumných zjištění a návrhy edukativních strategií tak tvoří kompaktní odborný celek, který je určený jak odborné veřejnosti tak také studentům pedagogických a učitelských oborů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info