Informace o publikaci

Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan

Autoři

HRŠELOVÁ Pavla ŠTELCL Jindřich PAVLÁTOVÁ Alžběta PÁVKOVÁ Vendula COUFALOVÁ Michaela

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Rosice-Oslavany Coalfield; sandstone; arkose
Popis V oblasti rosicko-oslavanské pánve byl uskutečněn výzkum psamitických sedimentů tvořících součást rosicko-oslavanského a padochovského souvrství. Výsledky prokázaly přítomnost petrograficky odlišných horninových typů, a to zejména v souvrství rosicko-oslavanském. Jde především o tzv. pískovce, odpovídající svým minerálním složením arkózám, arkózovým pískovcům a ojediněle i drobám. V arkózových pískovcích byly zaznamenány anomálně vysoké obsahy biotitu (18 %). Padochovské souvrství má litologicky monotónnější charakter. Psamitické sedimenty zde lze převážně klasifikovat jako arkózy, pouze jeden vzorek je možné označit jako písčitý vápenec.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info