Informace o publikaci

Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti.

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V příspěvku je diskutován význam rodiny pro zajištění péče o seniory závislé na pomoci druhé osoby. Jsou prezentovány možnosti a překážky rodinné pomoci v současné české společnosti.