Informace o publikaci

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

Autoři

MALINA Jaroslav

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně společně s odborníky z dalších univerzit a z Akademie věd České republiky zahajuje ambiciózní výzkumný projekt, první internetovou interaktivní Člověk-Auto-Encyklopedii (o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum), která svým pojetím do jisté míry patří do kategorie informačních příruček typu Wikipedie, nejrozsáhlejší a nejpopulárnější internetové encyklopedie, respektive její předchůdkyně Nupedie. S těmito referenčními nástroji ji spojuje společná platforma (internet), interaktivita, možnost pravidelné aktualizace dat a bezplatný přístup pro každého uživatele. Zamýšlená encyklopedie vykazuje navíc řadu specifických rysů: záruku vysoké odborné úrovně představuje nejenom široké autorské zázemí, tvořené předními specialisty v antropologii a příbuzných oborech, ale i vědecká rada opírající se o početný kolektiv recenzentů a konzultantů. Na rozdíl od zavedených oborových encyklopedií, jež jsou k dispozici na internetu přináší antropologický rozměr a umožňuje přehlednější orientaci v problematice díky abecednímu řazení slovníkových hesel. Výchozí verze elektronické referenční příručky bude v češtině, lze však počítat i s dalšími jazykovými verzemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info