Informace o publikaci

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Publikace se věnuje problematice rozhodčího řízení mezinárodního a vnitrostátního. V úvodu jsou popsány všechny typy tzv. alternativních způsobů řešení sporů a jsou uvedeny jejich rozdíly oproti soudnímu řízení. Další kapitoly analyzují problematiku rozhodčí smlouvy, práva rozhodného pro otázky merita sporu, pro otázky procesní, rozhodčí nález. Kniha pojedná o všech otázkách z pohledu národního i mezinárodního práva.