Informace o publikaci

Identification and characterization of pro-metastatic targets, pathways and molecular complexes using a toolbox of proteomic technologies

Logo poskytovatele
Název česky Identifikace a charakterizace prometastatických cílů, drah a molekulárních komplexů s využitím proteomických technologií
Autoři

FAKTOR Jakub DVOŘÁKOVÁ Monika MARYÁŠ Josef STRUHÁROVÁ Iva BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Web page + full text
Obor Biochemie
Klíčová slova metastázy; proteomika; tumorové markery; buněčná migrace; membránové proteiny; přenos signálů; hmotnostní spektrometrie; izotopové značení
Popis Východiska: Tvorba metastáz je spojena se změnami v signálních drahách, buněčné adhezi, migraci a invazivitě. Moderní proteomické přístupy na bázi hmotnostní spektrometrie umožňují vyhledávat prometastatické proteiny a jejich funkční partnery, uplatňují se při jejich funkční charakterizaci a validaci směrem k vývoji nových diagnostických a terapeutických přístupů. Cíl: Cílem článku je detailněji popsat a shrnout současné možnosti proteomických technik v identifikaci a charakterizaci proteinů zapojených do prometastatických procesů. Za regulaci řady prometastatických dějů je odpovědná například NF-kappaB dráha. Související proteiny lze vyhledávat pomocí necílených proteomických přístupů porovnávajících proteomy s různým metastatickým potenciálem. Paralelní analýzu většího množství nádorových vzorků přitom zjednodušují metody značení se stabilními izotopy. Identifikované prometastatické proteiny lze charakterizovat ve vztahu k buněčné migraci, invazivitě a proliferaci a v jejich zapojení do molekulárních komplexů pomocí protein-proteinových interakcí. Při tom lze využít technik metabolického značení, podobně jako při charakterizaci souvisejících povrchových proteinů buněk zapojených do buněčné adheze, invazivity a mezibuněčné komunikace. Při validaci prometastatických proteinů v rozsáhlých souborech klinických vzorků se uplatňují metodiky cílené proteomiky založené na monitorování vybraných reakcí. Závěr: Současné proteomické metody mají klíčový význam při identifikaci prometastatických proteinů, drah a molekulárních komplexů, při jejich funkční charakterizaci a validaci směrem k diagnostickému a terapeutickému využití.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info