Informace o publikaci

Forecasting of Daily PM10 Concentrations in Brno and Graz by Different Regression Approaches

Název česky Předpověd denních koncentrací PM10 v Brně a Grazu odlišnými regresními metodami
Autoři

STADLOBER Ernst HÜBNEROVÁ Zuzana MICHÁLEK Jaroslav KOLÁŘ Miroslav

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Austrian Journal of Statistics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova Prediction; Forecast; PM10; Meteorologie
Popis V Brně a Grazu, druhých největších městech svých zemí, pravidelně překračují každou zimu denní průměrné koncentrace PM10 hranici 50 mikrogramů na metr krychlový. Příčinou jsou hlavně nepříznivé rozptylové podmínky. Proto je třeba jak v Brně tak i v Grazu zavést opatření, která by mohla výcházet z průměrných PM10 koncentrací pro následující den za předpokladu, že jsou tyto hodnoty dostupné. Pro několik stanic v těchto dvou městech stanovujeme přepodvědi denních koncentrací PM10 na základě vícenásobné regrese a zobecněných lineárních modelů s využitím jak měřených kovariát daného dne tak meteorologických předpovědí pro následující den. Srovnání založená na různých mírách kvality ukazují užitečnost obou modelů, neboť přináší výsledky podobných kvalit. Naše predikční modely mouhou být užity k rozhodnutím zvažujícím možná omezení dopravy i dalších opatření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info