Informace o publikaci

Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání

Autoři

LIBROVÁ Hana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis/Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/163-sociologicky-casopis-1-2013/3303
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova environmentally oriented motivations of individuals; teleology; deontology; virtue ethics; potential for disappointment
Přiložené soubory
Popis Necháme-li stranou institucionalizovanou podobu environmentálních aktivit, vidíme, že snahy jedince o nápravu ekologických škod jsou vystaveny nebezpečí rezignace. Pro úvahy nad „zelenou únavou“ jsme si vypůjčili z psychologizujícího pojetí ekonoma Alberta O. Hirschmana koncept potenciálu zklamání. Zda a v jaké míře dokáže jedinec neúspěchu odolávat, záleží na jeho psychické výbavě a na míře podpory, kterou mu poskytuje sociální skupina, do níž se integruje, na historické situaci a na dalších okolnostech. Tento článek stojí na úvaze, že potenciál zklamání do značné míry závisí i na tom, jakou má jedinec k ekologicky příznivému jednání motivaci. Pracujeme s typologií motivací, kterou odvozujeme z kategorií normativní etiky: z etiky teleologické, deontologické a z etiky ctností. Náš text přináší nejprve charakteristiku těchto motivačních typů na obecné úrovni, aby se dál zabýval jejich environmentálními souvislostmi. Zjištění mohou být zajímavá nejen z hlediska teoretického, mají praktický význam: zmírňování environmentálních problémů nemůže spočívat pouze v technické a přírodovědné připravenosti, založené na účelových, teleologických motivacích; ty jsou vystaveny silnému riziku zklamání a únavy. Znovu vychází najevo potřeba přistupovat k environmentálním problémům v široce pojaté rovině humanitní. Právě na ní se utváří a rozvíjí etika environmentální ctnosti a upevňují se deontologické motivace – dva přístupy, které nestojí na velkých očekáváních. Zklamání z environmentálně nepříznivého vývoje tak relativně odolávají a vytvářejí bázi pro efektivní účelové jednání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info