Informace o publikaci

Nuclear factor of activated T-cells 1 increases sensitivity of v-myb transformed monoblasts to all-trans retinoic acid

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Jaderný faktor aktivovaných T buněk 1 zvyšuje citlivost monoblastů transformovaných onkogenem v-myb ke kyselině all-trans retinové
Autoři

TRČKA Filip ŠMARDA Jan KNOPFOVÁ Lucia KUZIAKOVÁ Kateřina BENEŠ Petr

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cellular Signalling
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.cellsig.2013.03.021
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Differentiation; Myeloid cells; NFAT1; Proliferation; Retinoic acid; v-Myb
Popis Jaderné faktory aktivovaných T buněk (NFATs)jsou důležitými regulátory expúrese cytokinů v aktivoivaných T buňkách. V posledním desetiletí se ukázalo, že NFATs řídí buněčný cyklus, diferenciaci a apoptózu v buňkách různého původu, což prokázalo jejich význam pro buněčnou homeostázi. V této práci jsme zkoumali účinky NFAT1 na proliferaci a diferenciaci monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (BM2). Na rozdíl od mnoha jiných leukemických linií nejsou buňky BM2 citlivé ke kyselině retinové. Jakmile však dojde ke zvýšení exprese NFAT1 buňky citlivost k all-trans kyselině retinové (ATRA) získají. Buňky BM2NFAT1 ovlivněné ATRA diferencovali monocytovou/makrofágovou drahou, což jsme prokázali změnami v buněčné morfologii, adherenci, fagocytóze a aktivitě nespecifických esteráz, produkci reaktivních kyslíkových radikálů a expresi vimentinu. Kromě toho exogenní NFAT1 buď sám o sobě a nebo v kombinaci s buněčnou signalizací řízenou ATRA v buňkách BM2 způsobil deregulaci cyklinu A a receptoru pro kyselinu retinovou. Výsledky prezentované v této práci ukazují, že signální drájy NFAT1 a ATRA synergizují při řízení proliferace a diferenciace monoblastů BM2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info