Informace o publikaci

High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma

Logo poskytovatele
Název česky Vysoká frekvence teplotně citlivých mutantů p53 u glioblastomu
Autoři

ŠMARDOVÁ Jana LIŠKOVÁ Květoslava RAVČUKOVÁ Barbora KUBICZKOVÁ Lenka ŠEVČÍKOVÁ Sabina MICHÁLEK Jaroslav SVITÁKOVÁ Miluše VYBÍHAL Václav KŘEN Leoš ŠMARDA Jan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12253-012-9596-7
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Glioblastoma; p53 tumor suppressor; FASAY; Temperature-sensitive mutation; p53 gene deletion
Popis Glioblastom je nejobvyklejším a nejagresivnějším typem nádoru mozku. Klíčovým aspektem pategeneze glioblastomu jsou aberace v signálnícg drahách RTK/RAS/PI3K, p53 a RB. Nádorový supresor p53 funguje jako transkripční faktor, který v reakci na různé stresové podněty transaktivuje expresi svých cílových genů. Určili jsme status p53 v 36 vzorcích glioblastomu funkčními analýzami FASAY a split assay. Detekovali jsme 17 mutací p53 u 17 pacientů, které jsme dále charakterizovali sekvenováním cDNA a gDNA. Patnáct mutací vedlo k záměně aminokyselin, z nich 7 vykazovalo citlivost k teplotě. Dvě mutace byly definovány jako krátké delece, z nichž jedna vytvořila předčasný terminační kodón v pozici 247. Fluorescentní hybridizací in situ jsme prokázali ztrátu lokusu p53 17p13.3 ve čtyřech z 33 analyzovaných vzorků (12%). Ve 12 z 30 vzorků (40%) byla prokázána akumulace proteinu p53 imunoblotingem. Prokázali jsme vysokou shodu (80%) mezi přítomností klonální mutace p53 a akumulací proteinu p53.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info