Informace o publikaci

Právo na informace – ke dvěma aktuálním problémům spojeným s § 5 odst. 3 SvInf

Autoři

KOLMAN Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Right to Information public law
Popis De lege ferenda se stavím proti snahám o celkové zrušení § 5 odst. 3 InfZ, které se již objevily v rámci legislativního procesu (prozatím v rámci jeho počátečních fází), naopak pléduji za novelizaci § 13 odst. 3 InfZ – tedy rozšířit seznam ustanovení dopadajících jen na písemné žádosti i o opakovaně v příspěvku citovaný § 5 odst. 3 InfZ. K druhému závažnému problému – umožnit jakési správní uvážení sui generis dovolující anti-aplikaci § 5 odst. 3 z důvodu ochrany ústavních práv – se stavím kriticky. Jak bylo uvedeno výše, pokládám ji za nepřijatelnou jak v rovině pozitivněprávní, tak i právně-teoretické. A ve svých důsledcích omezující ústavní právo na informace.
Související projekty: