Informace o publikaci

Analýza synkinematické mineralizace na Drahanské vrchovině

Logo poskytovatele
Autoři

RICHTROVÁ Dagmar

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kulmské slepence v kamenolomu v Lulči jsou protknuty tektonickými zlomy, na jejichž plochách je vyvinuta křemen-kalcit-laumontitová mineralizace. Převládající silně kompresní režim v oblasti zapříčinil vznik zlomů a nadložní kra se začala sunout směrem na V. Teplá fluida se nabohatila vápníkem z rozkládajících se plagioklasů v okolních valounech granulitů. Ochlazováním těchto roztoků se na plochách trhlin vyvinuly minerály alpské parageneze. Mineralizace vznikala synkinematicky za nízkých tlaků a teplot v rozmezí 145–180 stupňú Celsia v hloubce 3–4,8 km pod povrchem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info