Informace o publikaci

Citlivost baroreflexu: diagnostický význam, metody stanovení a model baroreflexní regulace krevního tlaku

Autoři

SVAČINOVÁ Jana MOUDR Jiří HONZÍKOVÁ Nataša

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá fyziologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova blood pressure; heart rate; autonomous regulation; baroreflex sensitivity; methods for baroreflex sensitivity determination; baroreflex model
Popis Baroreflexní regulace krevního tlaku především tlumí jeho výkyvy, ale má i dlouhodobý vliv na průměrnou hodnotu krevního tlaku. Baroreflexní změny trvání tepových intervalů vyvolané změnou krevního tlaku o 1 mmHg jsou mírou citlivosti srdeční větve baroreflexu (BRS). BRS je snížená u řady kardiovaskulárních chorob (hypertenze, diabetes mellitus, obezita, srdeční selhání aj.). Snížená BRS u disponovaných jedinců, zejména po infarktu myokardu, zvyšuje riziko náhlé srdeční smrti. Proto nabývá na významu časná diagnostika poklesu BRS. Metodická stránka tohoto pře- hledu je věnována různým postupům hodnocení citlivosti baroreflexu. Jedná se o metody vycházející ze spontánního kolísání tepových intervalů a krevního tlaku (spektrální, nelineární nebo sekvenční metody) nebo z primárních změn krevního tlaku vyvolaných vazoaktivní látkou, popřípadě fyziologickým manévrem (podání fenylefrinu, Valsalvův ma- névr), a následných změn tepových intervalů. Každá metoda má své výhody i nevýhody vyplývající z různé náročnosti výpočtu nebo vnášení do výsledku různých odchylek nesouvisejících přímo s baroreflexem. Baroreflexní regulace periferní rezistence je zatím méně popsaná. V této práci je prezentován matematický model regulace krevního tlaku prostřednictvím kolísání jak srdeční frekvence, tak periferního odporu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info