Informace o publikaci

Demokracja przedstawicielska w Republice Czeskiej na tle teorii reprezentacji

Název česky Zastupitelská demokracie v České republice z hlediska teorie reprezentace
Autoři

FILIP Jan

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Autor se věnuje problematice pojmu reprezentace na příkladu vzniku Československa v roce 1918 (kdo a koho reprezentoval, jak bylo reprezentování chápáno v zahraničí). Zdůrazňuje, že reprezentace na základě této zkušenosti vyžaduje rovněž akceptaci. Dále autor zkoumá specifický příspěvek k problematice reprezentace v době předmnichovské ČSR, kdy došlo k hegemonizaci politické scény politickými stranami za pomoci judikatury Volebního soudu, která změnila povaha a pojetí reprezentativního mandátu poslance nebo senátora. Další otázkou rozboru je povaha poslaneckého slibu, kterou autor sleduje komparací ústav z roku 1920, 1960 a 1992. Zdůrazňuje odlišnosti objektivní (zájmy voličů) a subjektivní stránky (vůle voličů). Srovnává též řešení polské a české z hlediska vymezení nositele moci. Věnuje se zde otázkám volební účasti, voličů, občanů, obyvatel státu a minulých a budoucích generací. Závěrem ukazuje nové prvky, které do pojmu reprezentace vnesla koncepce degresivně proporcionální reprezentace v Evropském parlamentu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info