Informace o publikaci

A comparison of views of children and foster parents on the integration of a child into a family

Název česky Komparace pohledů dětí a pěstounů na intergaci dítěte do rodiny
Autoři

ČECH Tomáš KRÁLOVÁ Michaela

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova family; foster care; integration of a child into a family; qualitative research
Přiložené soubory
Popis Česká republika je dlouhodobě kritizována za velké množství dětí, které jsou zařazovány do institucionální náhradní rodinné péče. Řešením, pro které jsou inspirací např. skandinávské země, je zvýšení počtu pěstounských rodin, které by zajistily dětem z rizikového prostředí výchovu v náhradní rodině. Musí se ovšem jednat o systémový proces přípravy pěstounů pro toto nelehké společenské poslání a důležitou zpětnou vazbou jsou bezpochyby výzkumy, které jsou v pěstounských rodinách realizovány. Výzkumy se orientují v převážné většině na zkušenosti rodičů-pěstounů z výchovy dětí v náhradní rodině, nesetkáváme se však téměř s výzkumy, které by reflektovaly názory, zkušenosti, příp. i potřeby samotných dětí. Na tento deficit se pokusili reagovat autoři tohoto textu, který se zabývá problematikou integrace dítěte do pěstounské rodiny, kdy kvalitativním výzkumným šetřením byly mapovány zkušenosti z integrace dítěte do rodiny jak ze strany rodičů-pěstounů, tak dětí samotných. Pro závěrečnou interpretaci závěrů výzkumu byly využity poznatky z polostrukturovaného rozhovoru s oporou rodinné anamnézy, kresby rodiny a koláče radostí a starostí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info